De Bonus beschermer wordt al enkele jaren aangeboden voor motorrijtuigenverzekeringen, ook voor campers. Er was een tijd dat de gevolgen van een schade direct merkbaar waren in de premie. Kon een schade niet verhaald worden, dan had je te maken met premieterugval. Als je niet voldoende schadevrije jaren had opgebouwd, dan merkte je dit dus gelijk in de portemonnee.

Sinds enkele jaren bestaat er een nieuw fenomeen: de Bonus beschermer. Ideaal, want tegen premiebetaling wordt uw bonuskorting beschermd als er een schade ontstaat die niet wordt verhaald. Meestal is het mogelijk om één schade per jaar te claimen, en dat kost u verder niets. Ideaal, of……?

De Bonus beschermer beschermt inderdaad de korting

Zoals de naam Bonus beschermer al zegt: het beschermt uw korting. En, dus niet uw schadevrije jaren. Wist u dit? Bij SafeTrip merken we dat veel klanten hiervan niet op de hoogte zijn en schrikken soms ook als ze negatieve schadevrije jaren op een polis van de auto of camper zien staan.

Hoe zit het werkelijk in elkaar

Elke schade die geclaimd wordt, kost u 5 schadevrije jaren.
Stelt u zich dus het volgende eens voor: de spiegel van uw auto raakt door een kleine eenzijdige aanrijding beschadigd en moet vervangen worden. U denkt: ik heb een bonus beschermer en laat deze schade via mijn verzekering lopen. De schade wordt natuurlijk netjes afgewikkeld, u ontvangt bericht dat de schade is afgewikkeld en dat u uw bonus malus korting behoudt. Want, u heeft een Bonus beschermer. Let u dan ook op de schadevrije jaren op uw polis? Die zijn met 5 jaar verminderd.

Eerlijk advies en bewustwording

SafeTrip zet in op eerlijk advies en bewustwording. De gevolgen van een schade bespreken we met elke klant. Alleen door te informeren over de gevolgen voor de premie en schadevrije jaren krijgen onze klanten een eerlijk beeld. Onze klanten zijn zich bewust van de gevolgen van een schade en krijgen altijd een keuze voorgelegd.

Wij vragen ons af hoe lang de bonus beschermer kan blijven bestaan. Tot die tijd vertellen we onze klanten wat de gevolgen zijn, want dat hoort bij eerlijke voorlichting.

Adres

Mr. Zacharias Tijllaan 1
7701 HS  Dedemsvaart

AFM: 12047949
Kifid: 300.017943

Contact

Vraag uw offerte aan
of bel met 0523-620817
Mail: info@safetrip.nl

SafeTrip  © 2018. All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy